Advertisement

Biasiswa Yayasan Universiti Malaysia Pahang (UMP)


SYARAT DAN KELAYAKANBAGI PERMOHONAN BIASISWA PELAJAR YANG MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BAGI SESI AMBILAN TAHUN 2019

1.Permohonan adalahdipelawa daripada pelajar yang telah mendapat surat tawaran untuk melanjutkan pengajian peringkat Diploma atau Ijazah Sarjana Muda Ambilan 2019 di Universiti Malaysia Pahang.

2.Terbuka kepada semua bidang pengajian yang berdaftar di Universiti Malaysia Pahang

3.SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

(a) Syarat-syarat Asas

  • i.Warganegara Malaysia;
  • ii.Umur tidak melebihi 25 tahun semasa tarikh permohonan dibuat,
  • iii.Telah menerima surat tawaran kemasukan ketahun pertama pengajian ke UMP (Ambilan 2019),
  • iv.Pelajar yang aktif di dalam Ko –Kokurikulum.

2(b) Syarat Khusus (Kelayakan Akademik)

Pemohon yang telah diterima masuk ke Universiti Malaysia Pahangsama ada peringkat Diploma atau Ijazah Sarjana Muda Ambilan 2019perlu mempunyai salah satu kelayakan akademik seperti berikut:

Info Lanjut Disini

CARA MEMOHON

i.Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan yang boleh didapati di dalam Facebook: SAffADUMP Malaysiaatau melalui portal Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni http://saffad.ump.edu.my

ii.Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni di Kampus Gambang atau Pekan sebelum atau pada tarikh tutup permohonan.

iii.Sebarang pertanyaan berhubung permohonan ini bolehlah menghubungi Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Malaysia Pahangdi talian 09-5492545 atau 09-4245700dari jam 8:00 pagi hingga 5:00 petang(Isnin –Jumaat).

6.TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Tarikh tutup permohonan adalah pada20 Februari 2020 (Khamis) jam 4.30 petang.

Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

7. KEPUTUSAN PERMOHONAN

1.Hanya pemohonan yang melepasi tapisan akan dipanggil temuduga.Sebarang keputusan adalah muktamad.

2.Keputusan permohonan Biasiswa Yayasan Universiti Malaysia Pahangdijangka akan diumumkan selepas 45 hari daritarikh tutup permohonan.

3.Mana -mana pemohon yang tidak mendapat sebarang maklumbalas dalam tempoh 45 hari, permohonan anda dianggap TIDAKBERJAYA.

Mohon Sekarang!!

Advertisement

(Visited 1,477 times, 1 visits today)

Leave a Comment